Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální péče o občana

 1. Sociální péče o občana je základní povinností státu.
 2. Prvním tématem v tomto oboru je „Sociální prevence“.
 3. Jedná se v ní o předcházení a zabránění šíření a kontrola sociálně patologických jevů.

Sociálně patologické jevy jsou nežádoucí, nebezpečné i trestné jevy:

kriminalita, závislost, prostituce, sekty, korupce, extremizmus, rasizmus, xenofobie, sebestředné jednání, nezaměstnanost, bezdomovectví, úplatkářství, protekce

synonymem pro soc. pat. jevy je „sociální deviace“

Pro tyto účely se stát preventizuje:

 1. primárně -osvětou, informacemi, besedami, video kluby,
 2. sekundárně -věnuje se lidem zasaženým a chce řešit jejich aktuální případ přímo spoluprací
 3. zabráněním recidivy
 • Hlavní myšlenkou proto by mělo být, že investice do prevence jsou nižší, než odstranění nedostatků
 • Řadu těchto aktivit stát spolupořádá i prostřednictvím neziskových spolků.
 • Jednou ze zásadních je streetwork, tuto aktivitu vytváří především nevládní spolky, státní obdoba je „sociální asistent“.
 • Bývalí i současní vězni, děti a mládež ohrožené trestnou činností mohou využít „kurátora“, ten se věnuje i mediaci a aprobaci a může navrhnout „alternativní tresty“.

Kurátor:

je to pracovník soudu

1) poradenství -pomoc problémovým jedincům, skupinám (indiv., nebo skupinová práce)

2) cílová skupina -dospělí pachatelé trestních činů, Romská menšina

3) pomoc se dělí:

a) situační (krizová intervence)

b) krátkodobá (poradenství)

c) dlouhodobá (kontrola, setkávání, sledování)

kotrolním místem je terén

primární prevence:

přednášky, publikování, analýza soc. pat. jevů -depozitář

sekundární prevence: 

mapování, sběr dat

chybí zde terapeutické komunity po prožití traumatu z psychického šoku ze sociálního vyloučení

terciální prevence je dlouhodobá spolupráce

činnost kurátora pro mládež je propojena s činností kurátora pro dospělé

mediace a aprobace

 Streetwork:

Metoda terréní soc. práce, pomáhá klientům v přirozeném prostředí, mimo instituce

prostředí:

a) zastřešené (někde uvnitř)

b) nezastřešené (venku v ulicích)

-v době a místech, kde klienti obvykle tráví volný čas

 

cílová skupina:

 • kteří sami pomoc nevyhledávají, dokonce jí někdy odmítají

konkrétně:

 • děti ulice, na ulici, jednostranně orientovaná mládež, subklultury a extremismus, prostituce, lidé bez domova

rysy streetworkeru:

 • vyhledávací
 • doprovodný být oporou
 • mobilní
 • Streetwork nabízí alternativní životní styl, přijatelný většinovou společností

Historie:

„za socialismu nebyl streetwork, ani sociální asistent, protože neexistovali klienti, začalo se až v roce 91“

pokud by chtěl AKORN se zaobírat i streetwork, spolupracoval by s ČAS -Česká ASOCIACE STREETWORK

 • státní úroveň tzv. „sociální asistent“
 • streetworker i sociální pracovník pracuje přímou prací, spíše metodou monitoring, mapování, výběr lokality, charakteristiky, velikosti lokality, občanská vybavenost, demografické ukazatele,
 • typ lokality: sídliště, nádražní prostory, metro, fotbalové stadiony, kluby, disco, herny

věková struktura:

7/12

12/15

15/18

+starší kategorie

složení skupin, kterým se streetwork a sa věnují:

 • podle pohlaví
 • velikost do 10 a nad 10 členů
 • důvody pobytu na ulici
 • -problémy s rodiči, útěky z domova, neschopnost kontaktu s vrstevníky, potřeba k někomu patřit, potřeba sehnat drogy

způsob obvyklé činnosti:

 • potřeba konzumace drog, nicnedělání, trestná drobná činnost, násilí, agrese, získávání fin. prostředků, prostituce, peníze od rodičů, organizované žebrání, mytí oken aut apod…

monitorují se a mapují

 • předem určená místa a skupiny

oslovují se

 1. přímo
 2. pasivně
 3. třetí osobou, která představuje

snižování rozik:

 • výměna jehel
 • poskytování zdrav. pomoci v terénu

skupinová práce – nízkoprahové zařízení

 • nízký práh dostupnosti
 • nemusí se legitimovat, nejsou vstupní poplatky

Když se naši občané dostávají do sociálně-patologického stavu procházejí tzv. „krizí“, to je zásadní stav, který je důsledkem střetu s překážkami, když je občané nezvládají vlastní silou v přijatelném čase.

 • Jejími projevy jsou deprese, nervozita, stres, finanční krize.

Příčiny bývají z pravidla dvě:

 • vnitřní -ztráta zaměstnání, domova atd.., zánik věcí, na které jsme si navykli, volba „mezi dvěma nutnými zly“
 • a vnější -nedaří se adaptace na vlastní vývoj

Chování jedince v krizi se pak často vyznačuje alkoholismem, zdravotním stavem, iracionalitou, spánkem, zvýšenou aktivitou

Krize se obecně týká starých lidí, zdravotního stavu, předchozím neřešením krize, různého pohlaví

Druhy krize:

podle manifestace:

 • latentní, zjevná

podle průběhu:

 • akutní, chronická

podle závažnosti:

 • běžná situační, finanční, sebedestrukční, ps. neokladná

časový průběh býva tak 6/8 týdnů

 

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde