Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

sociální družstevnictví v romských ghetech a sociální začleňování (přehled a rady)

K organizaci a obsahu systému sociálního začleňování( dále SZ)

( sociální družstevnictví zde: Jak na družstva? K problémům družstevního podnikání, sociálního podnikání )

Problematika SZ spadá do kompetence Mgr. Moniky Šimůnkové, zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva; je řízena odborem pro SZ v romských lokalitách včele se ředitelem Bc. Martinem Šimáčkem a zabezpečována prostřednictvím ASZ – Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (FaceBook) a také Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách -vláda ČR a jejích pracovníků v centru i v ohroženém terénu.

Monitorovací výbor Angentury pro sociální začleňování v romských lokalitách

 

Pro svoji činnost od r. 2008 stanoví ASZ na základě výběrového řízení každoročně cca 10 nových lokalit. V nich pak po 3 roky organizačně a metodicky působí prostřednictvím lokálních konzultantů.

 

(Viz uvedený web ASZ, kde po kliknutí na stejnojmenný odkaz jsou řazeny lokality do čtyř skupin v pořadí dle zahájení cyklu. Veškeré informace o nich – včetně dokumentů, např. jejich Strategických plánů SZ, hodnotících materiálů, aktualit, tiskových zpráv a kontaktů na lokální konzultanty – lze pak získat kliknutím na příslušnou lokalitu.)

 

ASZ v nové lokalitě vždy zahajuje ustavením tzv. Lokálního partnerství z orgánů a organizací, ( např. magistrátu či OÚ a ÚP, PČR, ostatních správních, výrobních a výchovně-vzdělávacích organizací, stávajících i nově zřizovaných charitativních aj. obč. sdružení, atd., ) které mohou proces začleňování v lokalitě ovlivnit. Ty pak postupují dle dokumentu typu Strategického plánu SZ, zpracovaného společně na základě situačních analýz.

 

-(Např. v materiálech Roudnice n.L. jde např. i o případovou studii K. Vyžvaldové “Romské ženy a možnosti podnikání…“ (Viz web ASZ, kde v Aktualitách stejnojmenné Lokality je charakteristika publikace i odkaz na možnost jejího stažení.))

 

Jako dílčích tzv. oblastí podpory se přitom SZ týká zejm. bydlení, vzdělání, sociálních služeb, zaměstnanosti, bezpečnosti a rodiny. (Viz i hesla na webu ASZ .) Z nich se využití principů participace týká oblasti podpory zaměstnanosti, kde lze realizovat v podobě tzv. sociálního podnikání. (SP)

 

(Ve většině lokalit představuje přitom SP závěrečnou fázi tzv. prostupného zaměstnávání. Spolu s kvalifikačními aj. kursy předchází SP nejprve veřejná služba a zaměstnávání veřejně prospěšnými pracemi .)

 

Přitom dotace v podobě dle IOP a OP LZZ bylo možno v r. 2012 získat na dobu do 2 let, pokud projekt uvažovaného SP splňoval kromě řady dalších i podmínku zaměstnávání cca 40 % sociálně znevýhodněných pracovníků.

(Možnost dotacemi zvýhodněného SP by měla být zachována i nadále.)

 

Odkazy na zdroje dalších informací k SZ.

 

K bližšímu seznámení s příbuznou problematikou a problémy romského etnika, viděnými i “zevnitř” mohou sloužit i další články v tomto i v jemu příbuzném moravském časopisu Romano hangos.

 

Jako souborný oficiální dokument k problematice začleňování sociálně znevýhodněných lze uvést materiál “Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011 – 2015“. Jeho autorem je zmiňovaná ASZ a lze ho najít na www.romea.cz

Bližší oficiální informace např. ohledně podmínek pro získání dotací z operačních programů OP LZZ a IOP lze získat na www.esfcr.cz/07-13/oplzz a dále na www.mpsv.cz/cs/6748.

 

Ohledně těchto programů i dalších otázek k činnosti Agentury se lze obrátit kromě lokálních konzultantů pro příslušnou oblast (viz výše v textu) také na Mgr. Alenu Zieglerovou, ved. odd. řízení a koordinace ASZ, e-mail: zieglerova.alena@vlada.cz , tel. 296 153 259.

 

 

  • Rini napsal:

    Thanks for introducing a little rtaionailty into this debate.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain