Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

SD AKORN Praha

SD AKORN Praha

 

je podnikatelská platforma a zaměstnává občany, jeho členové se počítají do všech členů spolku AKORN a mají automatické členství i ve spolku, avšak vzhledem k majetko-právním vztahům je to opačně nevymahatelné.

SD AKORN Praha navazuje na mezinárodní komunitní síť ACORN International a po vzoru slavné bratrské organizace ACORN USA, která od 70 let do současnosti komunitním způsobem vystavěla miliony bytů pro Američany a mimo jiné také doslova změnila chudinské čtvrtě k nepoznání, kde se prolínalo stavitelství se zaměstnaneckými komunitami a bojem za sociální práva (podstatně se zlepšilo postavení čtvrtí pod správou ACORN na nadstandardní životní úroveň), se i my snažíme vytvořit platformu prolnutí alternativní komunitní stavební společnosti a dalších zaměstnaneckých komunit k vytvoření jakéhosi subsidiárního společenství s možností dalšího rozvoje a vlivu.

Proto zakládáme sociální družstvo AKORN Praha, které má za cíl zaměstnávat lidi ohrožené na trhu práce a zároveň zlepšit jejich postavení různým prolínáním komunitních družstevních částí SD AKORN Praha. Základní sekce budou stavitelské Interiéry Help a Interiéry Praha pod vedením zkušeného stavitele Vlastimila Šimka, který svou původní známou a úspěšnou firmu Interiéry Praha převedl pod sociální podnikání do SD AKORN Praha, další sekce k tomu začnou přibývat. Současně již provozujeme sekci Nanotechnologického výzkumu v oblasti nanovláken pro ekologické, stavební a zemědělské využití pod vedením zkušeného vývojáře a majitele několika patentů Františka Tomana.

 

Budou li vznikat další sociální družstva AKORN v dalších lokalitách, ponesou k názvu SD AKORN i název dané lokality a budou odštěpnými závody SD AKORN Praha (formalitně, fakticky, budou další družsžtva AKORN).

Kontaktujte předsedu spolku AKORN: Michal Ulvr +420 704 078 689 michalulvr-jr@seznam.cz

Části SD AKORN Praha

Interiéry Praha

Interiéry Help

Nanotechnologický vývoj a výzkum

AKORN online poradny (finance, energie, ekoprodukty)

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde