Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Přátelé České Republiky

Přátelé České Republiky

 

film3

 

I.) plnohodnotné zkoumání teorie skutečné demokracie a její aplikace

II.) zákonodárná referenda fóra a sněmy občanů na každém náměstí, v každém společném prostoru, kde jen se dokáží vytvářet a posouvat společně konsenzus, návrhy, ustanovení, rozhodnutí, postoje, názory a podněty dále

III.) jednoduchá teorie nepodmíněného základního příjmu bez rozdílu

IV.) občanské odmítnutí platit státní dluhy, které většina občanů nevytvořila(platit by je měli ti politici, kteří si je udělali viz. Island)

V.) celkový právní i ekonomický restart společnosti

A) prošetřit privatizaci a vrátit nesprávná rozhodnutí a vymáhat takový majetek, který byl podvodně nabyt

B) prošetřit exekuce a zaobírat se každou událostí zvlášť

-a) z právního,

-b) psychologického,

-c) psychosociálního,

-d) zdravotního,

-e) sociálního hlediska,

-f) obzvlášť také řešit situaci našich zemědělců a vše co jim bylo exekučně zabaveno prošetřit v důsledku jednání bývalých vlád a dopadů nesourodé politiky EU s našimi zájmy

C) prošetření exekucí bude podléhat programovému bodu: „RESTITUCE OBĚTEM EXEKUČNÍCH A DLUHOVÝCH PASTÍ“

VI.) přímá volba politiků (mohou být z politických stran a ty mohou kandidovat i jako skupiny, ale jejich úloha se změní, změní se i financování)

VII.) odvolatelnost

VIII.) stálá kontrola během mandátu

IX.) během mandátu povinnost přijímat rozhodnutí referend a z něho povinnost přijímat zákony, které referenda (sněmy) navrhly

A) pokud se jedná o místní obecní sněm

-a) rozhoduje o místní radnici

-b) posouvá bezodkladná rozhodnutí, kterými se musí zákonodárci řídit

-c) přijímá od zákonodárců návrhy, které může schválit, nebo neschválit, nebo rozvinout

-d) sněm může zastupitele odvolat

-e) zastupitel může pracovat i sám a nemusí předkládat návrhy na schválení sněmu, to záleží na jeho přístupu, pokud mu sněm důvěřuje, nebo pokud se mu takto lépe pracuje, musí si být však vědom, že občané organizovaní ve sněmu ho mohou kontrolovat a případně namítat, že s nimi nespolupracuje a kdykoliv i odvolat

-f) sněmy z pravidla dle své snahy a smyslu vybírají takové vhodné kandidáty, kteří vždy spolupracují a nestaví se zbytečně vzájemně do opozice, i proto je zde odvolatelnost a mohou vyměňovat zastupitele libovolně, dokud vše nebude fungovat přesně dle jejich představ

B) určitý počet místních sněmů by rozhodovalo na okresní úrovni a to počtem rozhodnutí sněmů co sněm, to hlas

-a) rozhodují pak o celém okrese a platí stejná ustanovení ohledně práce se zastupiteli, jako v bodu A)

C) určitý počet sněmů v celém kraji rozhoduje o věcech kraje

-a) rozhodují pak o celém kraji a platí stejná ustanovení ohledně práce se zastupiteli, jako v bodu A)

D) určitý počet sněmů v celém státu rozhoduje o celkových zákonech, jsou zákonodárná

-a) komunikují s poslancem a senátorem svého okresu a s vládními činiteli

-b) snaží se o jejich spolupráci

-c) vybírají i napříč politickým spektrem takové vhodné dosazené persony, které spolupracují spolu i s vládou, neboli vhodně vybírají takové persony, které neštěpí parlament na jednotlivé názorové proudy v hospodářství a dalších oborech, ale snaží se držet společnou linii shodnou s názorovým konsenzem všech občanů organizovaných ve všech sněmech, i zde se proto v průběhu mandátů dá uplatnit odvolatelnost a výměna dokud nebude vše plně vhodně uspořádané dle představ většiny občanů, tedy takové zastupitele, kteří nedělají zbytečně vzájemné opozice, které nespolupracují a vzájemně si obstrukční i jinak maří práci

X.) celo-koncepční ekologické řešení pro celou společnost, Asociace Veřejného Blahobytu má celé návrhy a

upravené programy, které však již sdělí jen svým členům pro udržení politické soutěže (i v rámci různých směrových proudů v politice

XI.) podpora družstevnictví a komunit

A) klíčové průmyslové giganty převést na státní družstva, nebo nezisková sociální družstva, či spolky,

C) podporovat družstevnictví

D) komunitní způsoby a principy

E) zakládat komunity, podporovat již vzniklé

F) podporovat alternativy občanů, iniciativy, občanské spolky

G) zakládat a podporovat bezpeněžní komunity a systémy

XI.) zvýšit podíl státního sektoru ovládaného nezávislými občanskými výbory (sněmy) na tolik, aby bylo možno:

A) bezplatné školství

B) bezplatné zdravotnictví

C) výstavba bytů pro potřebné

D) nevratné novomanželské půjčky

E) svobodná volnočasová komunitní centra pro členy obcí a celé rodiny

F) podporovat České zemědělce a pěstitele, vytvořit systém národního zemědělského a pěstitelského hospodářství a soběstačnosti

XII.) svobodu pro média, pomoci občanům kontrolovat objektivnost médií

XIII.) v Evrospké Unii hájit takovou politiku, která bere nejprve ohled na naše hospodářství a nenarušuje ho, která bere ohled na postupný sourodý růst všech států a spravedlivě rozděluje finance

 • Jedním s cílů naší skupiny musí být zásadní přehodnocení zahraniční politiky ČR :

  1. -Stop agresím velmocí,
  2. stop vojenským misím,
  3. -nová bezpečnostní architektura se zapojením Ruska i USA (nikoliv jednoho, nebo druhého, ale vyvážení geopolitických mantinelů),
  4. -radikální přebudování EU,
  5.  -mezinárodní rozvojovou spolupráci

   

  CHCEME ZMĚNU PRO TUTO ZEMI, PRO KAŽDÉHO Z NÁS, PRO CELÝ SVĚT.
  CHCE TO ODVAHU, UPŘÍMNOST, VÍRU V LIDI, ALE I OSTROST POHLEDU.

   Zveme všechny občany bez rozdílu, aby se zapojili do nového občanského spolku, který usiluje o Vaše masové zapájení do již „skutečně Vašeho občanského hnutí“!
  Není-li Vám lhostejný osud nás a našich dětí, není-li Vám lhostejno co se stalo s naším hospodářstvím a kulturou, není-li Vám lhostejný morální úpadek, korupční skandály, zničení našeho zemědělství a průmyslu, chceme-li se zbavit dluhů, musíme společně něco dělat a skutečně vytvořit občanskou subkulturu hodnou nápravy těchto věcí.
  K tomu Vás vyzýváme, připojte se k n

  A jsme napojeni na mezinárodní síť komunitních protivojenských a protimonopolistických organizací: ACORN International, jejichž největší základna je sdružení ACORN USA, kde byli od 70 let do dneška členové několikrát perzekvováni režimem za protistátní činnost, kdy bránili spodní třídy před persekucemi a ekonomickými dopady krizí kapitalistického urovnání.

  Rozumný spojení cílů iniciativy Institut Samanthy Smithové a napojením se na mezinárodní podporu společně s podporou ACORN International a masovou (1,5 mil členů ACORN USA) podporou v podkopávání vlády USA amerických členů ACORN chceme docílit co nejlepších výsledků pro nejen náš projekt, ale i národní hospodářství ČR.

Komunity

 1. 1) Zájmový Spolek Severočeských Dolů Bílina 

 1. „1) Petice za progresivní zdanění (za výši platby daní dle výše příjmu a majetku) a vyšší životní minimum“

 • Josef Tomášek napsal:

  Je pro mě těžko pochopitelné proč někteří naši politici jsou tak nepřátelsky založeni vůči Rusku. Jsme přece Slované a dnes, právě tak jako v 19. století platí výzva Jana Kollára:

  K obloze, Tatry synu, vznes se vyvýše pohled.
  Neb raději k velikému přiviň tomu tam se dubisku,
  Jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.

  Tento text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-kollar/slavy-dcera.html#ixzz3Nb4YFobR

  • Honza napsal:

   Takže on je syn Tatry? To ho Tatra 603 vyplivnula z výfuku?

 • Petr Miňovský napsal:

  Nebyl jsem, nejsem a nebudu Nepřítel ruského národa.

 • Petr Miňovský napsal:

  Rád přidám svůj hlas i osobně se zapojím do aktivit přátel Ruska, moje heslo je “ Nebyl jsem, nejsem a nebudu Nepřítel ruského národa“.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich