Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Jak na družstva? K problémům družstevního podnikání, sociálního podnikání

K problémům družstevního podnikání, sociálního podnikání.

 

Základní informace k družstevnímu podnikání

 

Výchozím zdrojem může být např. část _________„O nás“_________ webu www.scmvd.czSvazu českých a moravských výrobních družstev. Zde jsou v oddílu „Družstevní podnikání“ úvodní informace velmi stručně obsaženy v pododdílech „Co je družstvo“ a „Proč družstevní podnikání“.

 

Bohatší informace (spolu s prvním kontaktem na odborné poradce SČMVD) již uvádí pododdíl „Založení družstva“.

Podobně je tomu i u pododdílu„Sociální družstva“(resp. „Sociální podnikání“).

Zde je uveden i kontakt na další poradce a vnitřní odkaz na případný zdroj dalších informací na http://www.dacr.cz – webu Družstevní asociace (nebo agentury) ČR.

 

Na zmiňovaném webu www.scmvd.czSvazu českých a moravských výrobních družstev rozvádí předcházející údaje o podnikání při zaměstnávání OZP oddíl „Družstva a zdravotně postižení“, členěný na šest pododdílů.

 

Z nich pododdíl „Výrobní družstva invalidů“ obsahuje mj. i seznam 40 výrobních družstev, zaměstnávajících OZP.

Další tři pododdíly – „Nástroje podpory“„Zákoník práce“ „Náhradní plnění“ – poskytují i prostřednictvím vnitřních odkazů, (resp. webů) kromě stručných informací také možnost seznámit se s příslušnými aktuálními zákony a předpisy, upravujícími ekonomicko-právní a organizační podmínky podnikání družstev s OZP.

 

Další dva pododdíly umožňují stažení četných dokumentů k tématice, např.materiálů komplexně analytických, informacích o přístupech v zahraničí, příkladech podnikání apod.

 

Sociální družstva a sociální podnikání – dokumenty ke stažení

( základní informace k sociálnímu začleňování zde: sociální družstevnictví v romských ghetech a sociální začleňování (přehled a rady) )

Z webu SČMVD je z hlediska informací o problematice družstevnictví zřejmě velmi užitečný – a to nejen pro „začátečníky“, ale i pro „pokročilé“ – oddíl „Projekty“, se čtyřmi pododdíly.

 

Druhý z nich informuje jednak o projektu z let 2009 – 10, zaměřeném na podporu sociálních podniků a družstev ve fázi vzniku, jednak o jeho výstupech, z nichž nabízí ke stažení „Manuál přežití sociálního podnikatele“ a na základě vyhodnocení dotazníků vzniklý přehled o nejčastějších chybách sociálního podnikatele.

 

Třetí pododdíl informuje o projektu předcházejícím, z let 2008 – 9, ve kterém si experti z družstev, neziskových organizací i VŠ kladli za cíl komplexní vymezení problematiky sociálního podnikání v ČR.

 

Z našeho hlediska je přitom podstatné, že pododdíl v těchto souvislostech nabízí i možnost stažení sedmi dílčích titulů  z knihovničky „Podnikání v sociální ekonomice“.

 

Lze totiž soudit, že zájemci o problematiku družstevního podnikání, kteří hledají spíše prvotní celkové poučení, by mohli začít prostřednictvím „samostudia“ např. také právě zde.

 

 

Základní informace k otázkám sociálního podnikání

 

Systematicky uspořádané základní informace k problematice poskytuje např. organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. v jednotlivých oddílech na http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz.

 

První oddíl –„Kdo jsme“– informuje mj. i o dvou projektech, které organizace P3 připravuje.

Na navazujícím webu www.p-p-p.cz lze najít i aktuální seznam 70 sociálních podniků v ČR spolu s jejich zaměřením a kontakty vč. vlastních webů.

V oddílu Adresář sociálních podniků“  je pak uvedeno 50 z nich s možností vyhledávání dle čtyř různých kriterií.

 

Prostřednictvím odd.  „Sociální podnikání“ se lze seznámit v plné verzi se Studií infrastruktury sociální ekonomiky ČR 2011, která poskytuje na 60 stranách celkový pohled na problematiku sociálního podnikání (SP) v ČR v širších souvislostech i některých zahraničních srovnáních. V závěru publikace je uveden (pouze) soupis příloh – podrobnějších dokumentů a studií k tématice.

Oddíl dále uvádí i konkrétní příklady SP v zahraničí.

 

Oddíl  „Podnikání jinak“ obsahuje mj. důležité informace o tzv. ambasadorech – lokálních poradcích pro SP v jednotlivých regionech ČR (z org. P3) spolu s kontakty a bližšími informacemi např. o jejich odborných specializacích. Informuje také o cílech a obsahu probíhajícího projektu Inovativní prosazování SP.

 

Oddíl „TESSEA“ ( tzn. Tématická síť pro sociální ekonomiku) informuje o organizaci, která volně sdružuje přes 200 fyzických i právnických osob, zabývajících se problematikou SP v širších souvislostech a širokém spektru činností včetně kurzů, studií, poradenství a vydávání publikací.

Informuje i o druhém probíhajícím projektu TESSEA získává zahraniční zkušenosti.

 

Závěrečný oddíl„Ke stažení“ nabízí (v pododdílu „Publikace ke stažení“) především dvě informativní publikace základního významu (zřejmě jako součást  výstupů z obou probíhajících projektů) – manuál Jak založit sociální podnikPříklady dobré praxe z ČR i ciziny.

Kromě toho informuje (pouze v podobě názvů !) i o výstupech z minulého projektu org. TESSEA.

Družstevní rozvoj se tvoří také populisticky aktivistickou cestou skrze iniciativu Alternativa Zdola a skrze registraci zájemců o družstevnictví občanského sdružení AKORN:

_ Elektronický formulář pro zajištění registrace zde: Zaregistrujte se v Družstevním Samosběru zájemců na téma družstevnictví, či budoucích zájemců o družstva ZDARMA… Klikněte na tento link <—–: _

Základní údaje o projektu na tomto linku <—: klikni sem! 

Národní samosběr zájemců o družstva (Družstevní inkubátor) -evidence registrace zájemců

 

Informace pro členy a zájemce o členství AKORN o smyslu Družstevního Inkubátoru, jeho rozsahu použití a pojímání členství v našem registru jako platformy více skupin: Převzetí (myšleno spíše vybudování nové) moci ve státu občanským sdružením, družstevní inkubátor (samočinný projekt pro vznikání družstev) a jak na to?:

Pozn.: Text je koncipován bez nároků na úplnost, jako provizorní manuál, který by měl usnadnit situaci nejen těm zájemcům „ z terénu“, kteří hledají prvotní poučení o některém ze tří příbuzných směrů podnikání.

 

 

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde