Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

pomožte ke vzniku petice

Usilujeme, aby iniciativu podpořily také hlavně náboženští představitelé, včetně muslimů 🙂 …..

 

Zájem o členství, nebo poradnu? Dotazy? Informace aktivit AKORN? Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Imigrace a řešení?

Uznávám, že 60% lidí prchajících do Evropy jsou ekonomičtí imigranti, je to ostatně oficiální číslo udávané Člověkem v Tísni a to je seriozní a nestranná organizace. Ale vysvětlíme si, že jejich důvod je naprosto stejný, jaký bychom měli my sami, kdybychom žili v jejich prostředí.
viz zde:
Oproti tomu CARE uvádí: V roce 2015 prošlo Srbskem (čili tzv. balkánskou trasou, na níž jsem strávil pár dní i já) téměř 580 tisíc uprchlíků a migrantů.
– 52 % z nich byli Syřané, 28 % Iráčané, 13 % Afghánci, zbytek ostatní státní občané (například z Bangladéše nebo Eritreje). Skutečně více než polovinu celé uprchlické vlny tvoří oběti nejdestruktivnějšího válečného konfliktu planety, války v Sýrii.

– Po uzavření balkánské trasy na základě dohody EU s Tureckem počet uprchlíků klesá. Budoucnost samozřejmě závisí na politické a diplomatické reprezentaci.
– Do Řecka od začátku roku 2016 přišlo 155 tisíc lidí, z toho 38 % dětí.
Každopádně, ať je to jak chce a ať je ekonomických kolik chce, oni utíkají před tím samým, co lidé postiženi válkou…
Prohlédněte si následující obrázek. To je současný stav většiny států světa, které si mohou dovolit dát lidem jen pod 20,- Kč na den. Zkuste se dosytosti najíst za 20,- Kč a k tomu na to ještě celý den někde v dolech pracovat (v tomto případě včetně žen a dětí).
Fotka uživatele Oldřich Duchoň.
Nikdy jste podobné děti mezi migranty ani nezahlédli?
Naopak si říkáte, jestli to nebude hlavně tím, že se k nám ženou především ti, kteří to nepotřebují, s cílem nás zotročit, zatímco u nich doma, kde by měli bojovat za zlepšení jejich situace dost lidí umírá hlady?

Pokračovat

Uprchlická krize, klíčové je jednat s původci!

akrn

 

Samozřejmě, že AKORN stojí na straně těch, kteří se dožadují pomoci, také jsme se postavili na stranu proti nenávistným postojům vůči muslimům, černochům a Arabům.

Nicméně samotné přijímání lidí, jako universální mezinárodně společenské řešení samo o sobě nic nevyřeší. Ano, je to projev solidarity a lidskosti, ano je správné tyto humánní projevy schvalovat a nedopustit jejich poskvrnění, či jakémkoliv omezení.

Nicméně problém je v koncentraci majetku. To, že se část chudší světové populace začne postupně přesouvat do té bohatší části není adekvátní řešení, protože samotné bohatší státy mají miliardové dluhy u soukromých osob, které si jejich dluhopisy pořizují za velmi výhodných podmínek.

Navíc více než 3 miliardy lidí žije v podmínkách 600,- Kč na měsíc (méně, než dolar na den, cca 20,- Kč na den včetně jídla, šatstva a ubytování), více než 1 lidí miliarda žije pod touto hranicí.

To je samozřejmě důsledek nerovnoměrného hromadění majetku bez praktického využití.

Měl by se tedy zavést světový zákon, který by v OSN zakázal hromadění majetku, bez žádné funkce, bez využití.

Majetek, který nedává a nerozšiřuje příležitosti rovnoměrně a úměrně s jeho vzrůstající tendencí a hodnotou, je majetek, který do sebe absorbuje energii času i práce miliard lidí, avšak zadržuje možné jakékoliv její využití, použití pro další praktické účely.

Proto tlak by měl vzniknout spojenými silami. Snad „díky“ uprchlické krizi, by se daly tyto síly shromáždit a apelovat na OSN takovýmto požadavkem.

Možná je to trochu paradoxní, ale tento cíl by si mohly zadat oba tábory, jak skeptici vůči pomoci imigrantům, tak zastánci a také samotní imigranti, ale nejen ti, prakticky i ostatní lidé celého světa.

Pokračovat

Ohledně uprchlické krize…

Vytvořil jsem takové rčení, že v různých ohledech hledání politické plurality v názorově různorodém spektru mají všichni pravdu a žádný z nich úplnou, protože bez těch pravd ostatních je pravda toho každého neúplná a ač je to paradox, tak i z toho hlediska, že jde o pravdy ze vzájemných kontroverzně vyznívajících pozic, ostatně důvody jsou i k extremismu a panikám, ani ty nevzniknou bezdůvodně, bez příčiny….

ki
Je pravda, že se musí světové společenství donutit, aby se příčiny řešily především v rozvojových zemích, aby byla vůle anulovat dluhy, které jsou jen zástupnými a uměle vykonstruovanými důvody pro novodobý neokolonizmus a otrokářství kartelů na pozici vysávání zdrojů, levné pracovní síly za směšné výplaty s hodnotami pod dolar na den na člověka, někde i na víc lidí….

V tomto ohledu byla z alternativní levice již dávno snaha o tlak na světové svědomí a proces mezinárodní solidarity, nicméně je také fakt, že tento postoj dnes zastávají lidé, kteří mají uprchlickou fóbii, aniž bych nyní hodnotil jejich pohnutky, zda využívají uprchlické krize jen k šíření a obnově zaniklého extremismu, nebo jsou to lidé mající skutečnou obavu, pramenící z paniky a strachu. Argumentace fóbie z příchozích je, že se má vše řešit v místě a ne zde atd..

Jistě, z jistého hlediska správná, ale mezinárodní kartely, nadnárodní korporace a tedy ani jejich státy ani při tomto současném stavu nemají jakoukoliv snahu, neměli jí do nynějška a nebudou ji mít ani od nynějška.

Leda že by….

Stejně tak se ovšem nedá v současné situaci nepomoci lidem v tísni, v čemž pokračuje i alternativní levice a alternativní pravice (někdo má problém s alternativou a pravicí, jiný naopak, já to nechci hodnotit).

Z humánního a solidárního hlediska je morálně správné a ctnostné riskovat boj na všech frontách, i těch vnitřních, pomoci tak potřebným a oddělit je od zbytku a vzhledem k povaze tohoto úmyslu je absolutně zásadní, že morální ctnosti, společenského poslání, nebo dejme tomu vývoje společenských pravidel, musí převládnout v každém okamžiku i smyslu nad obavami a společenskou panikou.

Musí převládnout i za podmínky, že společnost utrží své rány, protože v konečném důsledku je to proces a i když společnost není spravedlivá, tak bojuje tisíce let za spravedlivý řád a některé výsledky má a jsou dodnes patrné…

Shrňme si to…

Otrokářství dnes nikde, v žádném státě není oficiálně povoleno, přesto je zde novodobý neokolonialismus, ale to je jen problém pozadí, nedodržování zákonů, obcházení, nicméně oficiálně jsme se dostali do stádia, kdy je to všude, i v těch nejméně spravedlivých zemích zakázáno…

Máme úmluvy o právech dětí, nedodržují se, v rozvojových státech je zneužívání, i pohlavní, provdávání nezletilých, prodávání, dětská práce.

Mnohé státy uznávají sociální práva a vymoženosti, pracujícím nedostačují, i proto vznikají revoluční teorie, komunitní organizace, jako např, ACORN vznikl v USA a podobně.

Jsou i práva pracujících, práva o mezinárodních zajatcích a podobně…

Proč o tom mluvím. My se nechceme vracet do stádia, kdy zrušíme úmluvy, naopak, my chceme se dostat do stádia, aby se dodržovaly a další úmluvy opět vznikaly. To je to co je nyní důležité pochopit a proto musíme stát v jednom šiku na společné bariéře porozumění a pochopení, musíme stát ve společném bloku se všemi, kteří mají vůli po tom skutečně se spojit napříč světem, napříč spektrem a vytvořit mezinárodní všeobecnou společnou síť tlačící všemi směry na zásadní zlepšení ve všech ohledech.

Vzpomeňme si na oběti Spartaka, Jana Husa, Jeronýma Pražského, Johna Wyclifa, Galileo Galileje, Thomase Sankaru a další a další…

Tito lidé věděli, že možná neuspějí, že je možné, že se vše obrátí nejen proti nim, ale i proti těm, co jim věří a jdou s nimi do jednoho šiku, ale vyžadovali od společnosti takovouto oběť, neboť si byli vědomi, že hodnoty, které skutečně hájí musí ve společnosti zaujmout důležité místo a že jediný způsob, jakým toho dosáhnou je jen a jedině ten, že mu dají zásadní důležitost vlastní obětavosti života, nebo smrti.

To samé nám ukazuje uprchlická krize. Teroristé se sem možná propašují, to se může stát, ale my víme, že mezinárodní výzvědné a bezpečnostní služby mají takovou techniku, že dokáží rychloprohledávat jakýkoliv obličej i pod maskou, dokáží z družic přesně určit člověka na jakémkoliv místě planety, kde se vycvičuje na teroristické akce, i v poušti, lesích, horách a to s velkou přesností a dokáží jej porovnat na těchto rychlostních počítačích s každým kdo na jakémkoliv letišti, nebo kdekoliv přes hranici vstupuje do prostoru EU.

To je podstata, kterou bychom měli reklamovat.

Pro nás je přeci také důležité navázat komunikaci s lidmi utíkající před nepřízní osudu ve svých zemích, ať to jsou ekonomičtí imigranti, kterých je dle Člověka v Tísni až 60%, nebo lidé utíkající před válečnými dopady.

Víme vůbec, kolik se jich chce jednou vrátit změnit jejich systém, reformovat ho, kdo z nich jsou lidé milující svou zemi a chtějící jí pomoci zvenčí, chtějící rovněž navázat spojenectví a politicky působit?

Víme vůbec, kolik z uprchlíků se chce zapojit do disentu?

Jaký to má být disent? Disent nadnárodních korporací a jejich zájmů, které jen oddálí problematiku třetího světa a naopak jí po letech oddalování ještě zhorší v nějaké nové a ještě horší krizi?

Chci říci, jak vypadá disent řízený z korporátních zájmů?

Slibotechny, podplacená místa, revoluční změny pro nová a nová ekonomická embarga a jednorázová privatizační řešení ve prospěch zahr. kapitálu?

Obyčejný lidský rozum mi říká, že když jsme nechodili, nezjišťovali, neměli alespoň snahu se dorozumět a zeptat se co a jak, nemůžeme vlastně vědět skutečný stav věci. Raději se mnoho lidí nechává přesvědčovat skrze mikro-média, která se jen díky panice šířící se po facebooku a reflektují pozici důvěřivců, že neustálé články o násilí přistěhovalců jsou realitou současného stavu. Nicméně, nemohu potvrdit, ani vyvrátit, že se něco z toho stalo či ne, každopádně pokud něco z toho jsme měli možnost číst na facebooku z menších médií, ale zároveň to neinzerovala ČTK, zdá se mi to jako fejk.

Přesto přátelé, ať se na to díváte tak či tak, pamatujete možná zaručeně pravé video, které ukazovalo násilí přistěhovalců v Řecku a ukázalo se, že bylo používáno již 7 let v různých případech, jako násilí v různých převážně rozvojových zemích a nakonec nikdo nevěděl odkud to je, až se zjistilo, že se dělníci v Nigérii jen bouřili, proti nespravedlivým platům podniku patřící Mezinárodnímu Měnovému Fondu.

Tedy může mezi reformovanými muslimy, potažmo arabskými křesťany a bezvěrci existovat touha, či odvaha k disentu?

Organizovanému disentu, který by ale nešířil zájmy MMF a SB, ale především skutečné zájmy rozvoje jejich regionu?

Kdo by se ale s takovým disentem měl spojit?

Především tento disent by měl vzniknout na společné snaze, ale i úmluvě.

Politická změna v těchto státech by měla především stát na základě snahy mezinárodního společenství o rozvoj, výstavbu, budovatelské plány, demokratizaci, sociální stabilizaci a zabezpečení sociálního systému, vzdělávání, školství, zdravotnictví a důchodové kulturalizace, boj proti korupci, organizované kriminalitě, drogám a obchodu se zbraněmi, úplného a okamžitého oddlužení a vzájemnou hospodářskou výměnu.

Musíme pochopit, že nepřátelé, kteří stojí za rozvrácením bipolárnosti mezikulturních výměn a hodnot dnes stojí za sankcemi na rozvojové státy a jejich obchodní partneři z Arabských států stojí za extremizmem v jednotlivých státech.

Není tomu dávno, co Slovenská firma RTU Europe uvedla na trh motor s výkonem 814 koní a spotřebou neuvěřitelných 5,6 l \ 100 Km. (viz. článek seriozního autorevue:  http://www.autorevue.cz/motor s vykonem 814 koni a spotrebou 5,6 l/100 km )

Co udělaly světové automobilky?

Místo toho, aby se předháněly v nabídkách a nakonec se dohodly, za jakých podmínek to tedy všechny vezmou, anebo místo toho, aby z vrchu OSN bylo rozhodnuto, že ekologická situace je již tak daleko, že učiní státy světa nátlak na státy produkující nejvíce automobilů, že nasadí sankce a embarga, dokud se stroj neuvede na trh, tak se světové automobilky i se světovým společenstvím rozhodly stroj ignorovat, samozřejmě že tím si mnul ruce kdo? No přirozeně naftoví magnáti!

Západ a orient jsou nepřátelé, ale nyní jak vidíte ruka ruku myje!!

Místo toho jsou platná embarga na státy, které nemají průmysl, ale těžbu a to ekonomická. Místo toho jsou embarga kvůli celkem rozvinuté Ukrajině (ať ze západu směrem na Rusko, potažmo BRICS, či naopak), kde je problém marginální, dá se řešit v klidu a politicky, ale světová ekologie je v rozkladovém stádiu, v posledních koncích.

V podstatě z toho vyplývá, že pokud se s arabskými přáteli, kteří chtějí ve své zemi změnu, stejně jako my v té naší nespojíme a nepomůžeme si navzájem, nebo lépe, pokud se uzavřeme před problémem zvenčí, nebudeme mu rozumět a jen lhostejně „zabouchneme dveře“, ten problém přijde znovu a budeme jej muset řešit možná i válkou.

Nikdo z nás nechce do zbytečných válek.

Nasazovat naše syny, pak i dcery a nakonec možná i děti? Stejně jako to chtít po těch protějších?

Války by jen vyřešily ekonomické krize tak, aby nemusela přijít socializační, či komunitní reforma. To už známe.

Proto apeluji i na Vás, kteří chodíte na náš komunikační a informační stan AKORN, kde se bavíme s Vámi i o uprchlické krizi a neřešíme zda máte ten, nebo onen názor, nebo za jaké spektrum se vlastně řadíte, ale je váš názor spíše negativní. Zkuste se prosím zamyslet nad těmito fakty a vraťte se k nám a znovu o tom mluvme. Podstata vývoje lidské společnosti, podstata boje za humánní a lidská a sociální práva, podstata jejich aktuálních výdobytků, o kterých si možná stejně jako já myslíte, že jsou ve fázi před svým posledním důkazem své existencionální podstaty a naplnění, tato podstata je v nás ve všech samých a nyní na nás záleží, zda ukážeme hrdiny a zastaneme se bratrů v boji, nebo se stáhneme a nenaplníme tak pokračovatelů Husa a Jeronýma v boji nejen za lepší svět Čechů, ale všech bližních.

s úctou

za zapsaný spolek

AKORN

Michal Ulvr

předseda

 

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde