Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika

sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

Sociální Družstvo AKORN Praha & Spolek AKORN Česká republika - sociálně podnikatelské komunity, politické cíle, zájmy

ACORN Czech -new strategy

Next week we are starting a new firm under the AKORN brand: „Social Cooperative AKORN“. The reason for this new venture is the need to unite people with social problems. However, the current legal form „civic club“ is not well understood by the Czech public. Our goal is not only to create work opportunities but also provide work for others. We are going to establish self-sufficient co-work units. The civic organization AKORN will only serve for political activities, culture and sport.
On top of that, the AKORN social cooperative will focus on work-related ventures for families and socially deprived people. The AKORN Cooperative will be established as a genuine company that has social consciousness as its primary aim. As far as the structure is concerned, the Akorn cooperative (AC) will be the planning authority and an umbrella organization for smaller enterprizes that will be part of the actual AC as well as its management. Each enterprize will have its own name and will do regular business in the open market. But at the same time it will be part of the co-operative organization.
For a year and a half we have been constantly working on our own small businesses in order to learn how to move around in this environment. I used to work with a few people who once led big companies, but the economic crisis knocked them down. One of them will be the manager of a company that specializes in exterior building and another former CEO will manage a company that constructs interiors.
We also have our own architect who has her own company. Furthermore, we have people who run a recruiting agency that have agreed to take part in our project. We also have a couple of disillusioned scientist – we’ll see what we can do with them. And last but not least, we have our own lawyer and accountant.
We’re gonna give it a try – we have nothing to lose !!!

V příštím týdnu dojde k založení Sociálního Družstva AKORN

Jak jistě víte, již delší dobu připravujeme projekt sociálního družstva AKORN.

Nějaký čas jsme se snažili pracovat nejen ve stavebnictví na různé živnosťáky zakladatelů příštího podnikatelského subjektu AKORN, abychom se všichni sladili, pronikli do problematiky a ve chvíli, až se s námi přímo roztočí kolo tvrdého konkurenčního prostředí byli již připraveni.

Nyní se cítíme již být připraveni a tudíž Vám můžeme s radostí oznámit, že v příštím týdnu dojde k zápisu sociálního družstva.

Sociální družstvo AKORN bude firmou v plném slova smyslu, bude vedeno řádně dle zákoníku o obchodních korporacích.

Mimo sociální družstvo bude stále existovat zapsaný spolek AKORN, ten se bude soustředit již jen na politické, kulturní a sportovní aktivity.

Sociální družstvo bude z daňového základu rovněž odvádět i peněžní prostředky na spolek, který vzápětí bude pořádat celou řadu jak kulturních, sportovních, tak osvětových a politicko-aktivistických akcí.

SD AKORN má již v přípravném výboru celou řadu lidí a odborníků, kteří berou jeho založení vážně.

Angela Kadlecová -tajemnice, právník SD AKORN

Tomáš Turnovec -účtárna, finanční gramotnost, mzdy, fakturace, rozvahy atd..

Vlastimil Šimek -předseda Interiéry Praha a Interiéry Help

(interiérové práce)

Pokračovat

družstvo se rozjíždí…

Projekt sociálního družstva stále pokračuje….

Vlastimil Šimek se více soustředí na Interiéry Help, zatímco Zdeněk Kukla se synem připravují projekt vyklízení a opětovného využívání odpadu a levné ekologické bydlení….

 

Možná obnovíme projekt „Kibuc Čihadlo“ v obci Točná, soběstačného squattu pro lidi bez domova (vedli jsme jej v roce 2010), které zároveň budeme v družstvu rovnou zaměstnáva

František Toman střídavě provádí elektroinstalaci za stavební část družstva a střídavě směřuje své nadaní pro projekty nanovláken…

Angela se snaží vše uvést po právní stránce a Tomáš vše po účetní…..

 

Já dělám ode všeho něco a věřím, že to dotáhneme do slibných zítřků….

 

Podporujte nás, přidejte se….

Řešení domácích sociálně patologických jevů kladnými příklady úspěšné mezinárodní integrace.

Řešitel:
Interiéry Help
Sociální družstvo AKORN Praha
Odpovědný ředitel
Vlastimil Šimek
Manažer projektu
Michal Ulvr
Sociální konzultant
Jindřich Dvořák DiS

Název projektu:

Řešení domácích sociálně patologických jevů kladnými příklady úspěšné mezinárodní integrace.

Prioritní osa projektu:

Sociální začleňování osob dlouhodobě neuplatnitelných na trhu práce.

o Osobní rozvoj.
o Možnost růstu.
o Překonávání sociálních bariér.

Podpora integrace.
o Podpora zahraničního pracovníka na našem trhu snažícího se úspěšně uchytit v cizím prostředí a následná adaptace jeho vzoru na dlouhodobě neúspěšné domácí žadatele o práci.
o Překonávání mezikulturních bariér, pomoc, pochopení a spolupráce.

Pracovní činnost:

Malířské, zednické práce a drobné technické služby.

Způsob provedení:

Sociální projekt Interiéry Help bude pracovat tak, že se bude snažit vytvářet co nejlepší podmínky pro uplatnění pracovníků v oblasti stavebnictví. Budeme se snažit tedy ve spolupráci s integračními centry zapojit do pracovní činnosti zkušenější zahraniční řemeslníky hledající na našem trhu uplatnění a mezi ně se dále budeme snažit ve spolupráci s Úřadem Práce začlenit České občany dlouhodobě hledající uplatnění na trhu práce.

Pokračovat

Proběhla schůze k sociálnímu družstvu

Schůze přípravného výboru sociálního družstva AKORN Praha 24.3 a 27.3. 2017

 1. Realizační tým projektu
 1. Porada realizačního týmu
 2. Výběr množství klíčových aktivit

Stavební činnost, nanovývoj v oblasti ekologie, ostraha objektů

 • Výběr pozic:
 • Manažer projektu Vlastimil Šimek
  • Pracovní diagnostika
   • Asistent výběru osob

(na řemeslné práce vybírá osobně předseda Vlastimil Šimek, sociální a organizační Michal Ulvr, vývojářské František Toman)

 • Výběr zájemců z řad cílové skupiny a odborná a motivační příprava

Vlastimil Šimek

 • Kaučování individuální
  • Kaučování skupinové

(jednotlivý zkušení řemeslníci, v oblasti sociálního začleňování Jindřich Dvořák DiS)

 • Finanční manažer

Vlastimil Šimek

4. Prioritní cílová osa uvnitř realizačního týmu:

 • vytvoření pracovní metodiky a metodiky personalistiky,

Vlastimil Šimek rozdal papíry, na které si každý psal úkoly, metodiku zahájil snahou o vlastní kreativitu, přínosy a nápady

 • návrh celkového projektu:
 • Cílem našich klíčových aktivit je zajistit vybíraným lidem z cílové skupiny pracovní uplatnění na podporovaných pracovních místech, která budou v rámci tohoto projektu vytvořena, tato pracovní místa vzniknou v rámci sociálního družstva SD AKORN Praha.
 • Pracovní aktivita bude v rámci části projektu Interiéry Help mimo jiné stavební podpora pro městské části v rámci sociálních bytů, státních institucí, podpůrných center, nízkoprahových zařízení, domů na půl cesty, chráněných bydlení a dílen a podobně.
 • Motivační záměr je přechod osob cílových skupin z Interiérů Help, do Interiérů Praha, nebo do k jinému zaměstnavateli na trhu práce, kde dojde zlepšení platových podmínek, povýšení, psychické podpoře, smyslu, společenské užitečnosti.
 • Pracovně právní vztah plánujeme s osobami z cílových skupin na dobu určitou max. 12 měsíců.

Pokračovat

Do společného boje proti plýtvání jídlem

Plýtvání jídlem a skutečné hodnoty společnosti? Jedna má babička je z chudé Slovenské vesnice, na malém statku byli zvyklí vše zužitkovat, to bylo pro ně to pravé Boží požehnání, vyhodit něco byla ostudnost, ba ohavnost.

Lidi tam byli zdraví, netrpěli civilizačními chorobami, neznali alergie, neměli psychická traumata, nerodili se s ADHD a podobně…

Podstata tzv dumpster je, že upozorňuje na zbytečné plýtvání společnosti za účelem zisku. Na jedné straně lidé umírají hlady v Africe a na druhé straně, to stejné vývozní jídlo, které tyto státy vyváží se po milionech kusech vyhazuje dennodenně po celé EU do kontejnerů…

Možná se potom divíme záplavám migrantů, nenávistným teroristickým útokům, ale otázka zůstává, jestli si toho naše civilizace není tak trochu sama vina…

Někteří zachraňovatelé jídla dávají dané jídlo potřebným alespoň v ČR, například organizace Foot not Bombs (jídlo místo zbraní) z tohoto uzmutého jídla vaří lidem bez domova. I naše organizace provozovala legální squatt, kde si toto jídlo lidé mohli dokonce samostatně upravovat a vařit.

Přečtěme si na dumpster názor mladé studentky, která užívá přezdívku Mari Voltaire (poznámku v úvodu napsal Michal Ulvr):

Nemalá část společnosti sdílí mentální blok, který nedovoluje konzumovat potraviny, jež byly vyhozeny do kontejneru – a to navzdory skutečnosti, že kontejnery supermarketů mnohdy skýtají neobyčejné pestré spektrum zboží, které je bez problémů poživatelné. Bylo však „vyhozeno“, čímž jej opřede zvláštní tabu, punc podřadnosti, díky němuž se z bezproblémového jídla stává „odpad“.

Dumspter má jedinečný potenciál, narušit takový stereotyp a poukázat rovněž na další problémy, které se týkají lidského stravování a jeho dostupnosti. Dumspter totiž není výlučně o sbírání potravin po kontejnerech, není to ani snadná cesta k potravinám pro studenty či jiné méně příjmové skupiny obyvatel – hovoříme o jevu, který o povaze společnosti napovídá mnohem víc. Samotná skutečnost, že se supermarkety zbavují potravin, jejichž trvanlivost nepatrně – a v důsledku neškodně – překročila výrobcem předepsanou lhůtu, nastiňuje problematický vztah společnosti k potravinám jako takovým. Z jídla se stala prodejní komodita, která jakmile není prodána – jak jinak, než za účelem peněžního zisku –, je bez skrupulí vyhozena mezi opravdové odpadky. Svědčí to o pokřiveném vztahu k jídlu, jedné z nejcennějších a životu nejdůležitějších komodit společnosti, která by měla sloužit člověku bez ohledu na jeho finanční stav (nehledě na to, že mnohý vyznavač Dumspteru se tak musí prodírat vaky s mastnými papíry a shnilou zeleninou, aby narazil na pytel plný relativně čerstvého jídla). Provozovatelé Dumspteru mají tedy potenciál, utvořit komunitu lidí, v níž vzájemnost a péče o potřeby druhého nebude pouhým klišé. Lidé, kteří půjdou „lovit“ společně, mohou projevit vzájemnost i mezi sebou, a sice tím, že si navzájem pomohou při hledání potravin – například je-li někdo fyzicky slabší, druhý mu nakloní kontejner, aby byl jeho obsah dotyčnému lépe přístupný. Dumspter je o sdílení a vzájemném obohacení – a kromě sociálního hlediska poskytuje svým vyznavačům rovněž sdílený adrenalinový zážitek. Solidarita se však může projevit rozličnými způsoby – vzájemnost jistě posílí takové chování, v němž nemá prostor zatajování míst, proslulých bohatou nadílkou „vyhozených“ potravin. Má-li být komunita Dumspter opravdu sdílná, měla by si navzájem pomáhat – pakliže je nějaký surovinový zdroj obzvlášť bohatý, podělit se s ostatními a jejich lokaci nezatajovat. Jedině ve vzájemnosti je skutečná síla, jíž lze koncentrovat do společného boje s potravinovým plýtváním.

Mari Voltaire -fb autorky článku

____________________________________________

pod čarou:

předseda AKORN v TV NOVA o plýtvání jídlem, video zde

Moc se zlobím na kolegy dumpstery co přišli po mě…
Jíst jídlo přímo z kontejneru, které se nedá ani omýt kazí nám všem vizitku a vypadáme jako, že to děláme jen proto, že se nám jen nechce makat.
Dělat to na místě, kde pak bude řada bezdomovců a na některé nezbude je úplně scestné! A ještě mu říct „je toho tam ještě dost“… Nevím nevím hoši, přemýšlet o tom, kde to dělat a jak a také proč se to dělá…
Hlavně že je párty….
 
Dumster mají studenti a aktivisté, kteří to dělají z důvodu -upozornit na sociálně patologické jevy plýtvání, dělat na místě, kde nechodí bezdomovci… Ve městě určitě ne, nejlépe v satelitním městečku, nebo vesnici…
Z dumpsteru se má naopak rozdávat potřebným! Matkám s dětmi, důchodcům, dalším lidem, například foot not bombds, kteří z toho vaří pro potřebné lidi bez domova!

AKORN zakládá sociální družstvo

Vážení členové a příznivci AKORN.
Včera proběhla ustanovující schůze pro vznik skutečného družstva AKORN.
Družstvo se bude věnovat interiérům a stavebními pracemi a bude zaměřené na sociálně vyloučené občany.

Předseda bude zkušený podnikatel v oblasti o které je řeč Vlastimil Šimek.
Dalším členem je František Toman a Michal Ulvr.

 

Přejte nám prosím úspěch a nebo se přidejte k nám.

Schůze:

 

 

pomožte ke vzniku petice

Usilujeme, aby iniciativu podpořily také hlavně náboženští představitelé, včetně muslimů 🙂 …..

 

Zájem o členství, nebo poradnu? Dotazy? Informace aktivit AKORN? Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Dumpster, freegan -to není jen hrabání, nebo módní výstřelek vysokoškoláků

Občas vidím, jak některý kolega začínající dumpsterák s jiskrou v očích nadšeně vyfárá „narvanou kravku“ a s vírou, jak to tomu zlořádu kapitalistickému nandal se nadšeně fotí doma u „kořisti“….

Pamatujte na indiánské přísloví „ber jen tolik, kolik sám spotřebuješ“….

Pražské popelnice jsou čím dál více zamykány, všude je hodně lidí přespávajících na ulici, fárat chodí matky od dětí, romští otcové, důchodci…

Choď raději častěji a pro méně, než vyřešit svou situaci najednou, avšak vůči dalším poněkud nevhodně….

Snad má slova padnou na úrodnou půdu a není ostudou, pokud si to někdo sám neuvědomil, hlavní je, že na to bude pamatovat….

(Nemohu ani úplně souhlasit s tím, že někdo se rozdělí s lidmi doma, nebo se sousedy… Stále se nejedná o posuzování dobrého úmyslu, ale o posouzení důsledku, tedy v daném místě a pro všechny závislé na daném kontejneru.
Někdy je stále méně více..)

Také se mi tak trochu zdá, že v poslední době ten náš liberální směr tak trochu bublinovatí

Dost to podpořily v poslední době, hlavně po Silvestru Pražské kavárny tím, že vše začaly zdražovat a tak jsou zvýhodněni jen bohatší studenti (v jedné jsem omezil činnost)…

Pokračovat

Komunitní organizování v ČR?

AKORN je zkratka pro Asociaci pro komunitní organizování a sociální reformy nyní.

AKORN Česká republika: 

Česká republika je velmi rovnostářská společnost. Tak rovnostářská, že nám to ani na různých mezinárodních schůzích ACORN ve světě ani nechtěli moc věřit.

Když kolegové v Paříži, nebo Bristolu, Kanadě, USA či jinde mají problémy a problémové čtvrtě, kde je skutečná bída, my máme celkem klidný spánek. Za problémové se dají samozřejmě považovat čtvrtě jako je Pražský Žižkov, Karlín, Libeň, severské části jako Mostecko, Ústecko, Liberecko, Ostravsko, nicméně to je do představy kolegů hodně vzdáleno a všude fungují vlastní komunitní spolky, které se zaobírají nízkoprahovým organizováním, zájmovými činnostmi. U Romské etniky jsou to především romské spolky, které mají i úspěchy. Na sídlištích jsou to spíše volnočasové spolky pro různé kroužky, křesťanská a jiná centra, ale i nízkoprahová centra a poradny.

Pokračovat

Imigrace a řešení?

Uznávám, že 60% lidí prchajících do Evropy jsou ekonomičtí imigranti, je to ostatně oficiální číslo udávané Člověkem v Tísni a to je seriozní a nestranná organizace. Ale vysvětlíme si, že jejich důvod je naprosto stejný, jaký bychom měli my sami, kdybychom žili v jejich prostředí.
viz zde:
Oproti tomu CARE uvádí: V roce 2015 prošlo Srbskem (čili tzv. balkánskou trasou, na níž jsem strávil pár dní i já) téměř 580 tisíc uprchlíků a migrantů.
– 52 % z nich byli Syřané, 28 % Iráčané, 13 % Afghánci, zbytek ostatní státní občané (například z Bangladéše nebo Eritreje). Skutečně více než polovinu celé uprchlické vlny tvoří oběti nejdestruktivnějšího válečného konfliktu planety, války v Sýrii.

– Po uzavření balkánské trasy na základě dohody EU s Tureckem počet uprchlíků klesá. Budoucnost samozřejmě závisí na politické a diplomatické reprezentaci.
– Do Řecka od začátku roku 2016 přišlo 155 tisíc lidí, z toho 38 % dětí.
Každopádně, ať je to jak chce a ať je ekonomických kolik chce, oni utíkají před tím samým, co lidé postiženi válkou…
Prohlédněte si následující obrázek. To je současný stav většiny států světa, které si mohou dovolit dát lidem jen pod 20,- Kč na den. Zkuste se dosytosti najíst za 20,- Kč a k tomu na to ještě celý den někde v dolech pracovat (v tomto případě včetně žen a dětí).
Fotka uživatele Oldřich Duchoň.
Nikdy jste podobné děti mezi migranty ani nezahlédli?
Naopak si říkáte, jestli to nebude hlavně tím, že se k nám ženou především ti, kteří to nepotřebují, s cílem nás zotročit, zatímco u nich doma, kde by měli bojovat za zlepšení jejich situace dost lidí umírá hlady?

Pokračovat

Uprchlická krize, klíčové je jednat s původci!

akrn

 

Samozřejmě, že AKORN stojí na straně těch, kteří se dožadují pomoci, také jsme se postavili na stranu proti nenávistným postojům vůči muslimům, černochům a Arabům.

Nicméně samotné přijímání lidí, jako universální mezinárodně společenské řešení samo o sobě nic nevyřeší. Ano, je to projev solidarity a lidskosti, ano je správné tyto humánní projevy schvalovat a nedopustit jejich poskvrnění, či jakémkoliv omezení.

Nicméně problém je v koncentraci majetku. To, že se část chudší světové populace začne postupně přesouvat do té bohatší části není adekvátní řešení, protože samotné bohatší státy mají miliardové dluhy u soukromých osob, které si jejich dluhopisy pořizují za velmi výhodných podmínek.

Navíc více než 3 miliardy lidí žije v podmínkách 600,- Kč na měsíc (méně, než dolar na den, cca 20,- Kč na den včetně jídla, šatstva a ubytování), více než 1 lidí miliarda žije pod touto hranicí.

To je samozřejmě důsledek nerovnoměrného hromadění majetku bez praktického využití.

Měl by se tedy zavést světový zákon, který by v OSN zakázal hromadění majetku, bez žádné funkce, bez využití.

Majetek, který nedává a nerozšiřuje příležitosti rovnoměrně a úměrně s jeho vzrůstající tendencí a hodnotou, je majetek, který do sebe absorbuje energii času i práce miliard lidí, avšak zadržuje možné jakékoliv její využití, použití pro další praktické účely.

Proto tlak by měl vzniknout spojenými silami. Snad „díky“ uprchlické krizi, by se daly tyto síly shromáždit a apelovat na OSN takovýmto požadavkem.

Možná je to trochu paradoxní, ale tento cíl by si mohly zadat oba tábory, jak skeptici vůči pomoci imigrantům, tak zastánci a také samotní imigranti, ale nejen ti, prakticky i ostatní lidé celého světa.

Pokračovat

Ohledně uprchlické krize…

Vytvořil jsem takové rčení, že v různých ohledech hledání politické plurality v názorově různorodém spektru mají všichni pravdu a žádný z nich úplnou, protože bez těch pravd ostatních je pravda toho každého neúplná a ač je to paradox, tak i z toho hlediska, že jde o pravdy ze vzájemných kontroverzně vyznívajících pozic, ostatně důvody jsou i k extremismu a panikám, ani ty nevzniknou bezdůvodně, bez příčiny….

ki
Je pravda, že se musí světové společenství donutit, aby se příčiny řešily především v rozvojových zemích, aby byla vůle anulovat dluhy, které jsou jen zástupnými a uměle vykonstruovanými důvody pro novodobý neokolonizmus a otrokářství kartelů na pozici vysávání zdrojů, levné pracovní síly za směšné výplaty s hodnotami pod dolar na den na člověka, někde i na víc lidí….

V tomto ohledu byla z alternativní levice již dávno snaha o tlak na světové svědomí a proces mezinárodní solidarity, nicméně je také fakt, že tento postoj dnes zastávají lidé, kteří mají uprchlickou fóbii, aniž bych nyní hodnotil jejich pohnutky, zda využívají uprchlické krize jen k šíření a obnově zaniklého extremismu, nebo jsou to lidé mající skutečnou obavu, pramenící z paniky a strachu. Argumentace fóbie z příchozích je, že se má vše řešit v místě a ne zde atd..

Jistě, z jistého hlediska správná, ale mezinárodní kartely, nadnárodní korporace a tedy ani jejich státy ani při tomto současném stavu nemají jakoukoliv snahu, neměli jí do nynějška a nebudou ji mít ani od nynějška.

Leda že by….

Stejně tak se ovšem nedá v současné situaci nepomoci lidem v tísni, v čemž pokračuje i alternativní levice a alternativní pravice (někdo má problém s alternativou a pravicí, jiný naopak, já to nechci hodnotit).

Z humánního a solidárního hlediska je morálně správné a ctnostné riskovat boj na všech frontách, i těch vnitřních, pomoci tak potřebným a oddělit je od zbytku a vzhledem k povaze tohoto úmyslu je absolutně zásadní, že morální ctnosti, společenského poslání, nebo dejme tomu vývoje společenských pravidel, musí převládnout v každém okamžiku i smyslu nad obavami a společenskou panikou.

Musí převládnout i za podmínky, že společnost utrží své rány, protože v konečném důsledku je to proces a i když společnost není spravedlivá, tak bojuje tisíce let za spravedlivý řád a některé výsledky má a jsou dodnes patrné…

Shrňme si to…

Otrokářství dnes nikde, v žádném státě není oficiálně povoleno, přesto je zde novodobý neokolonialismus, ale to je jen problém pozadí, nedodržování zákonů, obcházení, nicméně oficiálně jsme se dostali do stádia, kdy je to všude, i v těch nejméně spravedlivých zemích zakázáno…

Máme úmluvy o právech dětí, nedodržují se, v rozvojových státech je zneužívání, i pohlavní, provdávání nezletilých, prodávání, dětská práce.

Mnohé státy uznávají sociální práva a vymoženosti, pracujícím nedostačují, i proto vznikají revoluční teorie, komunitní organizace, jako např, ACORN vznikl v USA a podobně.

Jsou i práva pracujících, práva o mezinárodních zajatcích a podobně…

Proč o tom mluvím. My se nechceme vracet do stádia, kdy zrušíme úmluvy, naopak, my chceme se dostat do stádia, aby se dodržovaly a další úmluvy opět vznikaly. To je to co je nyní důležité pochopit a proto musíme stát v jednom šiku na společné bariéře porozumění a pochopení, musíme stát ve společném bloku se všemi, kteří mají vůli po tom skutečně se spojit napříč světem, napříč spektrem a vytvořit mezinárodní všeobecnou společnou síť tlačící všemi směry na zásadní zlepšení ve všech ohledech.

Vzpomeňme si na oběti Spartaka, Jana Husa, Jeronýma Pražského, Johna Wyclifa, Galileo Galileje, Thomase Sankaru a další a další…

Tito lidé věděli, že možná neuspějí, že je možné, že se vše obrátí nejen proti nim, ale i proti těm, co jim věří a jdou s nimi do jednoho šiku, ale vyžadovali od společnosti takovouto oběť, neboť si byli vědomi, že hodnoty, které skutečně hájí musí ve společnosti zaujmout důležité místo a že jediný způsob, jakým toho dosáhnou je jen a jedině ten, že mu dají zásadní důležitost vlastní obětavosti života, nebo smrti.

To samé nám ukazuje uprchlická krize. Teroristé se sem možná propašují, to se může stát, ale my víme, že mezinárodní výzvědné a bezpečnostní služby mají takovou techniku, že dokáží rychloprohledávat jakýkoliv obličej i pod maskou, dokáží z družic přesně určit člověka na jakémkoliv místě planety, kde se vycvičuje na teroristické akce, i v poušti, lesích, horách a to s velkou přesností a dokáží jej porovnat na těchto rychlostních počítačích s každým kdo na jakémkoliv letišti, nebo kdekoliv přes hranici vstupuje do prostoru EU.

To je podstata, kterou bychom měli reklamovat.

Pro nás je přeci také důležité navázat komunikaci s lidmi utíkající před nepřízní osudu ve svých zemích, ať to jsou ekonomičtí imigranti, kterých je dle Člověka v Tísni až 60%, nebo lidé utíkající před válečnými dopady.

Víme vůbec, kolik se jich chce jednou vrátit změnit jejich systém, reformovat ho, kdo z nich jsou lidé milující svou zemi a chtějící jí pomoci zvenčí, chtějící rovněž navázat spojenectví a politicky působit?

Víme vůbec, kolik z uprchlíků se chce zapojit do disentu?

Jaký to má být disent? Disent nadnárodních korporací a jejich zájmů, které jen oddálí problematiku třetího světa a naopak jí po letech oddalování ještě zhorší v nějaké nové a ještě horší krizi?

Chci říci, jak vypadá disent řízený z korporátních zájmů?

Slibotechny, podplacená místa, revoluční změny pro nová a nová ekonomická embarga a jednorázová privatizační řešení ve prospěch zahr. kapitálu?

Obyčejný lidský rozum mi říká, že když jsme nechodili, nezjišťovali, neměli alespoň snahu se dorozumět a zeptat se co a jak, nemůžeme vlastně vědět skutečný stav věci. Raději se mnoho lidí nechává přesvědčovat skrze mikro-média, která se jen díky panice šířící se po facebooku a reflektují pozici důvěřivců, že neustálé články o násilí přistěhovalců jsou realitou současného stavu. Nicméně, nemohu potvrdit, ani vyvrátit, že se něco z toho stalo či ne, každopádně pokud něco z toho jsme měli možnost číst na facebooku z menších médií, ale zároveň to neinzerovala ČTK, zdá se mi to jako fejk.

Přesto přátelé, ať se na to díváte tak či tak, pamatujete možná zaručeně pravé video, které ukazovalo násilí přistěhovalců v Řecku a ukázalo se, že bylo používáno již 7 let v různých případech, jako násilí v různých převážně rozvojových zemích a nakonec nikdo nevěděl odkud to je, až se zjistilo, že se dělníci v Nigérii jen bouřili, proti nespravedlivým platům podniku patřící Mezinárodnímu Měnovému Fondu.

Tedy může mezi reformovanými muslimy, potažmo arabskými křesťany a bezvěrci existovat touha, či odvaha k disentu?

Organizovanému disentu, který by ale nešířil zájmy MMF a SB, ale především skutečné zájmy rozvoje jejich regionu?

Kdo by se ale s takovým disentem měl spojit?

Především tento disent by měl vzniknout na společné snaze, ale i úmluvě.

Politická změna v těchto státech by měla především stát na základě snahy mezinárodního společenství o rozvoj, výstavbu, budovatelské plány, demokratizaci, sociální stabilizaci a zabezpečení sociálního systému, vzdělávání, školství, zdravotnictví a důchodové kulturalizace, boj proti korupci, organizované kriminalitě, drogám a obchodu se zbraněmi, úplného a okamžitého oddlužení a vzájemnou hospodářskou výměnu.

Musíme pochopit, že nepřátelé, kteří stojí za rozvrácením bipolárnosti mezikulturních výměn a hodnot dnes stojí za sankcemi na rozvojové státy a jejich obchodní partneři z Arabských států stojí za extremizmem v jednotlivých státech.

Není tomu dávno, co Slovenská firma RTU Europe uvedla na trh motor s výkonem 814 koní a spotřebou neuvěřitelných 5,6 l \ 100 Km. (viz. článek seriozního autorevue:  http://www.autorevue.cz/motor s vykonem 814 koni a spotrebou 5,6 l/100 km )

Co udělaly světové automobilky?

Místo toho, aby se předháněly v nabídkách a nakonec se dohodly, za jakých podmínek to tedy všechny vezmou, anebo místo toho, aby z vrchu OSN bylo rozhodnuto, že ekologická situace je již tak daleko, že učiní státy světa nátlak na státy produkující nejvíce automobilů, že nasadí sankce a embarga, dokud se stroj neuvede na trh, tak se světové automobilky i se světovým společenstvím rozhodly stroj ignorovat, samozřejmě že tím si mnul ruce kdo? No přirozeně naftoví magnáti!

Západ a orient jsou nepřátelé, ale nyní jak vidíte ruka ruku myje!!

Místo toho jsou platná embarga na státy, které nemají průmysl, ale těžbu a to ekonomická. Místo toho jsou embarga kvůli celkem rozvinuté Ukrajině (ať ze západu směrem na Rusko, potažmo BRICS, či naopak), kde je problém marginální, dá se řešit v klidu a politicky, ale světová ekologie je v rozkladovém stádiu, v posledních koncích.

V podstatě z toho vyplývá, že pokud se s arabskými přáteli, kteří chtějí ve své zemi změnu, stejně jako my v té naší nespojíme a nepomůžeme si navzájem, nebo lépe, pokud se uzavřeme před problémem zvenčí, nebudeme mu rozumět a jen lhostejně „zabouchneme dveře“, ten problém přijde znovu a budeme jej muset řešit možná i válkou.

Nikdo z nás nechce do zbytečných válek.

Nasazovat naše syny, pak i dcery a nakonec možná i děti? Stejně jako to chtít po těch protějších?

Války by jen vyřešily ekonomické krize tak, aby nemusela přijít socializační, či komunitní reforma. To už známe.

Proto apeluji i na Vás, kteří chodíte na náš komunikační a informační stan AKORN, kde se bavíme s Vámi i o uprchlické krizi a neřešíme zda máte ten, nebo onen názor, nebo za jaké spektrum se vlastně řadíte, ale je váš názor spíše negativní. Zkuste se prosím zamyslet nad těmito fakty a vraťte se k nám a znovu o tom mluvme. Podstata vývoje lidské společnosti, podstata boje za humánní a lidská a sociální práva, podstata jejich aktuálních výdobytků, o kterých si možná stejně jako já myslíte, že jsou ve fázi před svým posledním důkazem své existencionální podstaty a naplnění, tato podstata je v nás ve všech samých a nyní na nás záleží, zda ukážeme hrdiny a zastaneme se bratrů v boji, nebo se stáhneme a nenaplníme tak pokračovatelů Husa a Jeronýma v boji nejen za lepší svět Čechů, ale všech bližních.

s úctou

za zapsaný spolek

AKORN

Michal Ulvr

předseda

 

DEN ZA KLINIKU V ZÁZEMÍ

Dne 20 února 2016 jsme pořádali DEN ZA KLINIKU, připojili jsme se tak k 21 místům v ČR, SR i Litvě, která oslavila rok existence Kliniky, která chtěla upozornit na nebezpečí extremismu ve vzrůstající agresivitě a násilí a která chtěla konečně upozornit na obavu, před možným zavřením Kliniky z důvodu katastrálního popisu Kliniky, co by pouze zdravotnického plicního zařízení, kteréžto však není další v řadě jednak v Praze potřeba a také se nenajde ani investor, který by jakkoliv investoval do nové plicní ordinace, natož kliniky.

Proto mají úřady jen pramálo možností, jak bývalou kliniku využít. Zdálo by se tedy, že legální squateři se vyženou objekt bude dále chátrat a státní instituce nebudou schopny objekt komukoliv pronajmout, aby alespoň nechátral, nebyl rojištěm kriminálních živlů a drog.

Vždyť iniciativa Klinika objekt uklidila, vyčistila, na vlastní náklady opravila, místo jehel s heroinem tam podávala lidem bez domova bezplatnou poradnu, zařídila pro ně prádelnu, podávala jim polévku, nebo vytvořila několik míst pro ubytování některých z nich…

Pro mladé se zde pořádají kurzy, semináře, přednášky, také bezplatné kurzy cizího jazyka, zájmové kroužky, rozjela se i celkem úspěšná kavárna a je zde pro veřejnost i knihovna….

Zavřít v takovéto situaci Kliniku by bylo sadistickým činem, sadistickým po duchovní rovině a zbabělým, zbytečným slovíčkařením, taháním zákonů v detailech, kde nikomu nepomohou, kde naopak uškodí.

Zákon je zákon, ale v této chvíli jeho mírné obcházení by bylo ku prospěchu množství lidem, kteří jsou již na Klinice závislí, bylo by prospěšné pro místní čtvrť z bezpečnostního hlediska (narkomani, co by se chtěli v opuštěném objektu skrývat, distribuovat drogy, zloději, hledaní zločinci atd..), objekt začne chátrat a město nebude vědět co s ním.

Bylo by rozumnější užít rámcové dohody, že než se najde investor, který by vytvořil na Klinice to, k čemu je katastrálně určena, bude se o Kliniku nadále starat Iniciativa Klinika!!!

 

Jsou snad naši úředníci vrazi vlastní čtvrti? Mají sami zájem ohrožovat život spoluobčanů Žižkova?

 

I proto jsme se sešli a ukázali, že různé kluby naplní lidé, kterým není lhostejné co se s Klinikou děje, fotografie přeplněných podniků musí ale útočit hlavně na svědomí, i na strach z medializace především chybujícím úředníkům!!!

Využívejme další a další taky, demonstrace, scházejme se v dalších a dalších klubech a barech i mimo Kliniku s akcemi Pro Kliniku!!!

Jen soustavným tlakem, medializací a informačními cestami můžeme dosáhnout společného cíle!!!

 

Fota a videa ze sobotní akce:

Pokračovat

AKORN pro KLINIKU

Dne 20. února pořádá komunita spolku AKORN s názvem Community Art -living galery and performance akci na podporu Autonomního sociálního centra KLINIKA.

Program naleznete na tomto linku:

DEN pro KLINIKU

KLINIKA vytváří alternativní kontrakulturní prostor, který se snaží aktivizovat, organizovat, obeznamovat a zapojovat lidi v rámci opačných pozic, tedy zezdola, spodní vnímání reality, odezva, reakce, ale i akce.

Na KLINICE je množství kurzů, debatních kroužků, knihovna, která poskytuje ucelené informace o ekologickém aktivizmu, anarchistech, marxistech, revolučním hnutí a další užitečné informace, které asi jinde nenajdete.

KLINIKA je komunita, je to společenství, které je schopno i ochotno do budoucna zajít dál, než jen k horizontu prostoru pro debaty, časem může vyrůst i ve funkční neziskové komunitní družstvo a podobně.

Také je činná politicky, do budoucna je pozitivní, že politické akce směrem k sociální stabilizaci, nebo za sociální výdobytky budou mít zázemí, určitou koordinační centrálu.

KLINIKA se dá také využít pro politické debaty, diskuze, výměny názorů a pokusy o konsenzus, to je podstatné a dovolíme si tvrdit, že právě takovou organizaci v našem hlavním městě potřebujeme.

Podporujte AKORN a KLINIKU.

Zemřel náš dlouholetý člen Miloslav Ransdorf, pozvánka na pohreb

Jak mnozí víte, naše sdružení AKORN má možnost i utajeného členství. Je to hlavně pro lidi, kteří by se buď báli zviditelnit své členství v AKORN, například ze strachu s nepříjemnostmi v rodině (domácí násilí v ghetech), nepříjemnosti v práci, nebo na školách a učilištích (politické směřování AKORN by mohlo být terčem pro redbaiting), nebo lidí známých, kteří by mohli jakýmkoliv způsobem býti kompromitování.

Dnes odhalujeme člena, který byl dlouhá léta v řadách AKORN, ale uváděli jsme o něm jen tolik, že je tajným členem, jeho fotografii jsme nikdy nezveřejnili, stejně jako jeho plné jméno a příjmení.

Děkujeme Miloslavovi Ransdorfovi za rady, zkušenosti i pomoc při budování AKORN a myslíme si, že událost jeho smrti zasáhla všechny, včetně jeho ideových odpůrců.

Pokračovat

Staňte se členy AKORN!

 

Staňte se členy AKORN!

Co jsou priority AKORN?

Jsou to dvě linie: 1) jedna je snaha o vytváření komunit  2) druhá politický aktivizmus AKORN je Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní, přičemž jsou to jak vidno, dle názvu dvě linie:

1) jedna linie je komunitní organizování:

-komunitní organizování se dá chápat různě…

Pro některé jsou to zájmové volnočasové komunity, pro jiné zaměstnanecké neziskové komunity na bázi plné participace, jako například cohousing, nebo známé kibuce, či jiné mezinárodně uznávané komunity a podobně…

AKORN se řídí myšlenkou, že komunitní společnost, plně situovaná a samostatná, je perspektivní prostředí pro vývoj a vývin zcela jiného chápání a myšlení.

Jako první uvedu extrémní příklad, který však by bylo velice těžké plně zavádět, nicméně je to jeden z příkladů, který až neuvěřitelně ve světě funguje a má velice dobré výsledky.

Izraelské kibuce, ty úplně odstranili  neduhy společnosti jako jsou sociálně patologické jevy, jejich občané, ale i děti a budoucí generace neznají prostituci, drogy, promiskuitu, hazard, korupci a podobně, protože v jejich vzájemném vztahu nepotřebují vyjadřování hodnoty prostřednictvím peněz, odstranili totiž nejvyšší třídu, ale tím i nejnižší a jejich systém spočívá na demokratickém rozhodování, kolektivní formou, bez příměsí jako je marxismus, nebo jiné ideo-politické směry, zcela na svobodné bázi… Představte si, že jdete do TESCO a vše co potřebujete si dáte do vozíčku, ale na pokladně nemusíte platit, protože jste přeci v práci byli a vše co se do krámu dostává se kupuje ve velkém za vaše pracovní výsledky. Je to jistě velice nepřiměřená představa, ale v kibucech s tím začali již před desítkami let a dnešní výsledky jsou naopak zcela úsporné. Jistě zde i mnohé zaznamenává fakt, že člověk, který nezná co je to něco nesmět, nebo nemít, nemá potřebu si to na úkor ostatních opatřovat, takže v těchto samoobsluhách skutečně nedochází k nadměrnému úbytku zboží, se kterým by nepočítal daný plán daného kibucu.

Tento extrém zde samozřejmě v této chvíli zavést nechci, ale záměrně jsem uvedl příklad jednoho z nejperspektivnějších a nejvýkonnějších systémů s nejlepšími výsledky, který šokuje svou podobou a provedením a presto s výsledky takovými, že veškeří obyvatelé kibuců jsou dnes na úrovni vyšší střední třídy. Dalšími méně extrémistickými příklady, o které se naše sdružení zajímá jsou například cohousing.. Je to sdílení věcí, prostředků a podobně několika rodin.

Například sousedé ve své čtvrti mohou vytvořit společnou komunitu a v rámci jejího plnění si začít šetřit na společné výlety, kulturní aktivity a další věci… To je první fáze, ve které vyzkouší ochotu a schopnosti a prvně se seznámí s tím, vést si nějaké společné účty a zaručovat se za společné výdaje… Pakliže se jim to časem osvědčí, mohou vkročit do dalších fází, například společný nákup rodinami potřebných surovin, jako potřeby denní spotřeby, později týdenní a ještě později měsíční a dlouhodobé…

Čím více rodin se takto sejde a něco společně opatří, tím větší množstevní slevy může poskytnout prodejce, nebo lépe přímo producent a tím obejít maloobchodní i velkoobchodbí sítě a tedy opět ušetřit pro domácnosti. Pokud zde v těchto fázích je dobrý organizátor, může neustále vše rozšiřovat a třeba v budoucnu i zabezpečit vlastní zaměstnávání členů… Pro naše aktivity v tomto ohledu by se daly perspektivně využít Společenstva Vlastníků Bytových Jednotek, Bytová Družstva a podobně…

Dá se zde efektivně navrhnout překročení rámce společného šetření na potřeby společných prostor domu a začít šetřit i na společné potřeby domácností výše zmiňovaným způsobem.

Postupnými kroky zvyšovat poptávku a vyhledávat nabídku a to především mezi tuzemskými a hlavně lokálními producenty. Neméně aktivit, které i už děláme, se dá využít v oblasti umělecké.

Naše komunita spolku AKORN s názvem Community Art, co by komunita Iniciativy Kulturní Emancipace se věnuje převážně umělecké tvorbě méně známé, začínající, neprofesionální a podobně, i když se nebráníme spoluprací se zkušeností, které je to sympatické a chtěla by ji podpořit…. Také se věnujeme sportovnímu využití a pořádání podpůrných sportovních aktivit.

 

Komunitní organizování však nemůže změnit ráz celé společnosti. Malé komunity jsou zde proto, aby plnily účel především pro jejich členy. Mohou jít ovšem příkladem a mít tak i jeden z budoucích rozhodujících vlivů v plně demokratickém konsenzu. Proto se snažíme být nejen asociací za komunitní organizování, ale i asociací za sociální reformy nyní!!!

2) linie politického aktivizmu:

-v této linii se snažíme především udržet odstup od všech žhavých politických témat a teprve se zpětnou vazbou se snažíme reagovat na veškeré politické směry směrem vlastním. Především sbíráme od lidí náměty a i u těch nejvíce extrémistických se snažíme hledat důvod jejich směřování a postoje.

Rozebíráme je a snažíme se o alternativu dialogem.

Vidět nás můžete například na stánku na I.P. Pavlova, kde se s námi můžete pustit do debaty a rozšířit naše obzory něčím vlastním. V podstatě máme za to, že současná geopolitická situace není nejlepší a všechny velmoci mají svá pro a proti.

Nemůžeme bezpečně říci v čem je lepší například USA od Ruska a naopak, lidská práva jsou obcházena všude, jen možná v trochu jiných oblastech. Nechceme ani fušovat do toho, který politik natropil větší škodu, i když, pakliže jsme přesvědčeni, že to tak je, nahlas to vyjádříme. V podstatě si myslíme, například ohledně uprchlické krize, že by měly být vyslyšeny oba tábory, jak odmítačů, tak podporovatelů a mělo by se v klidu, dialogu a míru hledat schůdné řešení, jak pomoci, nebýt naškodu, zabezpečit bezpečí občanů, před případným terorizmem a zároveň opatřit budoucnost prevencí, nejlépe rozvojovou výstavbou, na které se musí podílet celý svět a i dvě výše jmenované velmoci ve spolupráci.

Z tohoto hlediska bychom nejraději podpořili modré přilby a omezili vliv velmocí a velmocenských paktů a Českou republiku na základě dohod USA, Ruska, EU, NATO a Číny a zbytku OSN směřovali vedle Švýcarska a Rakouska k neutralitě, jako záruce vůli po mezinárodní spolupráci všech těchto států… Jen v klidném a spolupracujícím mezinárodním prostředí můžeme mezinárodně upozornit na problémy nejen korupce, inflace, sociálně patologických jevů a nedodržování lidských práv…

Uvedu příklad, že pokud budeme na Rusko tlačit, že například nepovoluje pochody gayů a lesbiček, ale nebudeme zároveň přitom i kritizovat USA, kde jsou v některých čtvrtích celé ulice jen pro podniky gayů a lesbiček, protože místní občané jsou tradicionalističtí patrioti nenávidějící černochy, přistěhovalce a homosexuály a nechali vytlačit homosexuály na okraj obce na základě jejich kampaní atd., nebo například, že v Rusku nemá žádná jiná strana vlastně šanci, protože vládní strana má vše v moci a dokáže obstrukcemi a neoficiálními represemi ztížit činnost jakékoliv opozice, ale neřekneme, že v USA je úplně to stejné a že jsou stejným způsobem kontrolovány a zabezpečovány všechny neparlamentní strany kromě dvou hlavních, nedostanou ani dosti prostoru pro propagaci a medializaci a myslím, že je i obdobné vytváření dalších obstrukcí například na školách a v zaměstnáních, pak objektivita se nám rázem vytrácí a my vidíme svět jen jednostranně a začínáme být nástrojem v manévrování zájmových politických uskupení.

Naše snaha tedy nemá vest, dle našeho názoru k názorovému rozkolu Ruska a USA a EU, ale naopak bychom měli navázat na reformní snahy Michaila Gorbačova a trochu si na ně rozpomenout.

Cesta k lepšímu nepovede vnějším tlakem, na Rusy vnější tlak a výhrůžky působí tak, že se naopak budou cítit dotčeni vesměs všichni a ještě více se semknou kolem vlastní vlády a podpoří jí i v tom, co by za jiných okolností rádi kritizovali a přiznejme si, že různé prorusky orientované skupiny dosáhnou naprosto stejného výsledku se stejným tlakem na USA, kde je celá řada lidí tradicionalisticky orientovaná a semkne se ještě více kolem svých představitelů, bez možnosti rozmýšlet o tom, které jejich kroky byly správné a které nikoliv…

To není řešení a naopak to rozdvojí a radikalizuje ještě více v tomto názoru rozdělenou Českou společnost!!!

Nakonec tu zbývá pokusit se působit jen na mezinárodní diplomacii a vůli pro dialog mezi národy a státy!

Vše ostatní radikalizuje dotyčné strany a rozděluje i naší Českou společnost….. Není to řešení, ani východisko a jediným východiskem je neupozorňovat zatím na to, co stejně nezměníme ve chvíli, kdy celý svět zvyšuje svou nervozitu a napětí, ale spíše se snažit jen upozorňovat na možnosti cesty dialogu, jedině tak můžeme v budoucnu a doufejme brzkém jednat i o oblastech, které se nám na jednotlivých velmocích nelíbí…

Jediný požadavek, který tedy AKORN předkládá je požadavek po mezinárodní spolupráci, která jediná může zastavit terorismus, Islámský stát, ale i podpořit další rozvojový mezinárodní plán pro země třetího světa. Dalo by se tedy říci, že pokud svět patří všem, zaměstnejme se tedy navzájem!!!

Ruská sféra vlivu i ta americká musí být donuceni k trvalé spolupráci, jednostranné kritiky vedou jen k ztížení tohoto procesu, naopak ochota po dialogu by mohla vést k zlepšení podmínek lidí v obou velmocích!

Naše domácí, či obecně ideové směřování, coby asociace za sociální reformy je dále za sociální vymoženosti, reformy, nové metody, přímo-demokratické prvky a participaci obecně, nejen politicko-občanskou, ale i zaměstnaneckou!!

Zásadou ale je občanský konsenzus, ten se chceme snažit vytvořením, nebo obnovením nedokončené tradice Občanského Fóra, využít nové, či znovu neuhaslé nadšení lidí k diskuzi a teprve z těchto výstupů a závěrů celoobčanského dialogu vycházet z reálnými požadavky a řešeními!!!

Pokud se vám cokoliv z tohoto líbí, neváhejte a staňte se členy AKORN, čím více nás bude, tím efektivněji a lépe vytvoříme společný svět, jaký si představujeme….

 Využijte rychlý kontaktní formulář pro členství:

Zájem o členství, nebo poradnu? Dotazy? Informace aktivit AKORN? Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

AKORN.CZ

Uprchlíci, kde je skutečně problém?

Zastávám zásadu, že se musíme s odpůrci uprchlíků bavit, nesmíme nechat jednostrannou manipulaci od krajní pravice samočinně působit -bez kontroly, bez pokusu o dialog a to také činím, i přes některé nevole přátel, které mám na levici, nebo mezi anarchisty….

Problém ale je v zásadní věci, pouhá imigrace nevyřeší příčinu a je schopna i ji zhoršit!!!

Výsledek obrázku pro imigranti

Pokračovat

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain